Điều khoản chung - Trang chủ Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên

Điều khoản chung

ĐIỀU KHOẢN 1: PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Qui định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ giữa bên sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ Tinhbotnghehoangminhchauhungyen.com (Sau đây gọi tắt là “Tinhbotnghehoangminhchauhungyen.com”).)
2. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này.

ĐIỀU KHOẢN 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:
1. “Bên sử dụng dịch vụ” là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà Tinhbotnghehoangminhchauhungyen.com quy định.
2. “Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ mà Tinhbotnghehoangminhchauhungyen.com cung cấp bao gồm thiết kế web và các dịch vụ khác liên quan.

ĐIỀU KHOẢN 3: ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm tư vấn, thiết kế theo yêu cầu và bên sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về các nội dung trên website.
2. Nội dung website không được xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,…,đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,…, vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

ĐIỀU KHOẢN 4: THANH TOÁN

1. Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
2. Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.
3. Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.
4. Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, Tinhbotnghehoangminhchauhungyen.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
5. Trong thời gian chờ thanh toán, nếu dịch vụ được đăng ký cho một chủ thể khác, Tinhbotnghehoangminhchauhungyen.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

ĐIỀU KHOẢN 5: BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin – dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản quản lý được Tinhbotnghehoangminhchauhungyen.com cung cấp.
2. Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của bên sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

ĐIỀU KHOẢN 6: CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO, CÀI ĐẶT

Tinhbotnghehoangminhchauhungyen.com sẽ đào tạo chuyển giao, hướng dẫn cụ thể cho bên sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU KHOẢN 7: CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO TRÌ

Tinhbotnghehoangminhchauhungyen.com sẽ bảo hành trọn đời đối với sản phẩm website và bảo trì định kỳ theo thoả thuận giữa 2 bên.

ĐIỀU KHOẢN 8: NGỪNG, HỦY BỎ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ

Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

ĐIỀU KHOẢN 9: CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% nếu trong vòng 30 ngày tính từ ngày đăng ký, quý khách hàng không hài lòng với dịch vụ. Sau thời gian kể trên, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền bất cứ lý do gì trừ trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp dịch vụ.